Co powinna zawierać umowa? Jak chronić swoje interesy? #Część 1

Dodane przez | 17 maja 2011 o godzinie 12:57 | 6 komentarzy | Formalności, To skomplikowane! | Tagi: ,

Porządnie skonstruowana umowa powinna być podstawą w każdych relacjach biznesowych. Mówi się, że Polak jest mądry po szkodzie, a wszyscy wiemy, że nauka na błędach jest tak samo bolesna jak skuteczna. Jednak ja zapraszam do czerpania garściami z doświadczeń innych, czyli lektury poniższego wpisu. Dowiesz się jak powinna wyglądać umowa, która pozwoli nam chronić swoje interesy oraz jakie zapisy pozwolą nam usprawnić współpracę i wyeliminować wszelkie wątpliwości!

Umowa punkt po punkcie

Nie sądzę aby istniał wzór na  uniwersalną umowę, która pozwoli nam zawsze mieć rację i wyjść z każdej „potyczki” zwycięsko. Jednak szczęściu należy pomagać, zatem starajmy się skonstruować umowę tak, by była jak najbliższa ideału. Gwoli ścisłości: szarym kolorem oznaczyłam przykładową treść omawianej części umowy. Do dzieła!

1. Nagłówek umowy (nazwa prac, data, dane osobowe)
Na początku umowa powinna zawierać nagłówek mówiący o tym, czego dotyczy. Poniżej zamieszczamy informację kiedy umowa została zawarta oraz kompletne dane obu stron.

Przykład:
Umowa o wykonanie strony internetowej opartej o system zarządzania zawartością Drupal
Zawarta dnia 17 maja 2011 r. w Krakowie pomiędzy:
Nazwa Firmy, ul. Zmyślona 23/11, 00 – 000 Miasto, NIP: 000-000-00-00 zwanym dalej Zamawiającym, a
Nazwa naszej Firmy/Imię nazwisko, z siedzibą: ul. Zmyślona 23/11, 00 – 000 Miasto, NIP: 000-000-00-00, zwanym dalej Przyjmującym.

2. Słownik pojęć wykorzystywanych w umowie
Warto pokusić się o zamieszczenie (nawet bardzo krótkiego) słownika pojęć, które wykorzystujemy w umowie. Nasz klient może nie wiedzieć co dla nas oznacza „poprawka” czy „błędne działanie mechanizmów strony”.

Przykład:
Użyte w niniejszej umowie pojęcia oznaczają:
a. Poprawka – zmiana lub uzupełnienie nie wykraczająca poza przedłożoną dokumentację, stanowiąca jedną kompletną listę, wprowadzona wyłącznie po zaakceptowaniu konkretnego etapu prac i jego dotycząca.
b. Istotne zmiany – zmiany wykraczające poza specyfikację określoną niniejszą umową.
c. Błędna działanie mechanizmów strony internetowej – działanie nie spełniające wymogów przedstawionych w dokumentacji.

 

 

3. Do czego się zobowiązujemy
Kolejny punkt powinien określać co zobowiązujemy się wykonać. Po prostu :).

Przykład:
Zamawiający zleca, a Przyjmujący zobowiązuje się wykonać: stronę internetową opartą o autorski szablon oraz system zarządzania zawartością Drupal, na podstawie materiałów graficznych przesłanych przez Zamawiającego. Szczegółowy charakter prac został ujęty w specyfikacji prac, będącej Załącznikiem 1 do niniejszej umowy, stanowiącym jej integralną część.

4. Informacja o tym, co (i kiedy!) powinien dostarczyć nam klient
Z materiałami do wykonania naszej pracy bywa różnie. Niestety, nie każdy klient dba o dochowywanie terminów ich dostarczenia, czasami zdarzy się, że tekst zostanie skopiowany ze strony konkurencji, a zdjęcia produktów pobrane z zasobów katalogowanych przez google. Wszyscy wiemy, że terminy są jak domino, a wina za nieuprawnione użycie zdjęć spada na wykonawcę – zabezpieczmy się przed tym!

Przykład:
Zamawiający dostarczy Przyjmującemu:
a. dane i materiały niezbędne do wykonania umowy, w szczególności: logo, zdjęcia, grafiki i  tekst jaki winien zostać zaprezentowany na stronie oraz inne, sugerowane przez Zamawiającego materiały;
b. w razie konieczności Zamawiający prześle kody dostępu do serwera, na którym ma zostać zainstalowany system zarządzania zawartością Drupal oraz kody dostępu do bazy danych; w terminie 2 dni roboczych od daty podpisania niniejszej umowy.

5. Terminy wykonania i  akceptacji dzieła
Określmy jasno czas w którym dostarczymy klientowi dzieło oraz ile dni roboczych powinna zająć akceptacja.

Przykład:
1. Przyjmujący przedstawi Zamawiającemu projekt graficzny strony internetowej w terminie 5 dni roboczych od daty otrzymania danych i materiałów o których mowa w § (numer paragrafu akapitu wyżej).
2. Adres internetowy (URL), pod którym dostępny będzie roboczy projekt graficzny strony internetowej przygotowywanych dla Zamawiającego: http://www.naszastrona.pl/zlecenie/
3. W razie problemów technicznych lub zmiany w/w adresu internetowego Przyjmujący prześle aktualny adres URL do projektu na podany przez Zamawiającego adres e-mail: zamawiający@email.pl
4. Przyjmujący zobowiązuje się wykonać funkcjonalną stronę internetową opartą o system zarządzania zawartością Drupal, na podstawie przesłanych materiałów, w terminie 14 dni roboczych.
5. Zamawiający zobowiązuje się zaakceptować stronę internetową, o której mowa w § (numer paragrafu niniejszego akapitu)5  niniejszej umowy w terminie 3 dni roboczych lub w terminie tym zgłosi do nich zastrzeżenia.
6. Przyjmujący zobowiązuje się do naniesienia poprawek w terminie 3 dni roboczych od ich zgłoszenia przez Zamawiającego.
7. Jeżeli Zamawiający nie zgłosi żadnych uwag w terminie dalszych 2 dni roboczych od daty otrzymania wszystkich elementów, po naniesieniu stosownych poprawek, przyjmuje się, że stronę internetową zaakceptował w takim kształcie.

6. Kto tak naprawdę decyduje? I jak to robi?
Niemal każdy, kto współpracował z firmą o nieco bardziej rozbudowanej strukturze, ma świadomość tego, że niektóre przekazywane uwagi, okazują się nie być wiążące! I tak straciliśmy 2 dni na poprawienie czegoś, co neguje szef firmy. Warto zatem określić osobę decyzyjną.

Przykład:
1. Osobą wyłącznie upoważnioną do podejmowania ostatecznych, wiążących Przyjmującego decyzji co do kwestii określonych w niniejszej umowie jest Pan/Pani: Dane osobowe. Opinie i decyzje tej osoby po przyjęciu i zaakceptowaniu przez Przyjmującego mają wpływ na ostateczny kształt przedmiotu umowy.
2. Opinie i decyzje osoby wskazanej w punkcie 1 mogą zostać przekazane Przyjmującemu poprzez e-mail wraz z potwierdzeniem odbioru lub w formie pisemnej.

W następnej części  wpisu znajdzie się…

Zważywszy na fakt, iż tekst już jest stosunkowo przydługawy, zdecydowałam się podzielić go na dwie części. Kolejny wpis już niedługo, a w nim wszystko to, co powinno dziać się po wykonaniu przedmiotu umowy. Czyli:

 • Potwierdzenie odbioru dzieła,
 • To, co tygryski lubią najbardziej – wynagrodzenie,
 • Zadatek czy zaliczka,
 • Gwarancja,
 • Co się dzieje, gdy Klient stwierdzi wadliwość,
 • Prawo autorskie, znamiona plagiatu,
 • Sąd właściwy i zmiany w umowie,

Zapraszam do lektury i nauki na cudzych błędach!

18.05.2011:
A tutaj znajduje się część druga rozważań na temat tego, co powinna zawierać umowa

O autorze:

Sandra

Na co dzień zajmuje się projektowaniem stron www, identyfikacją wizualną i kodowaniem. Charakteryzuje się wysoką impedancją względem poprawek. Chętnie wykorzystuje potencjał kofeiny i cukrów celem zwiększenia swoich mocy przerobowych.

6 komentarzy

 1. Adam (10 rok temu)

  A nie lepiej zleceniodawca i zleceniobiorca?

  • Sandra (10 rok temu)

   Kwestia osobistych preferencji jak mniemam :). Na potrzeby tekstu strony zostały nazwane w ten sposób, w umowie właściwej można skorzystać ze zgoła odmiennych określeń.

 2. Co powinna zawierać umowa? Jak chronić swoje interesy? #Część 2 | Web Designer Magazine (10 rok temu)

  […] pierwszym wpisie na temat tego, co powinna zawierać umowa przeszedł czas na część drugą. Tym razem garść informacji na temat tego, co powinno się […]

 3. Twój klient nie zapłacił faktury? Co zrobić gdy klient nie płaci? | Web Designer Magazine (10 rok temu)

  […] umowie? Jedną z ważniejszych rzeczy, którą należy wykonać przed przystąpieniem do prac jest sporządzenie umowy. Pamiętaj, że to czego nie reguluje umowa będzie regulował Kodeks Cywilny. Sprawdź na jaką […]

 4. joanna (7 rok temu)

  Czy kazda umowa powinna posiadac numer?

 5. Internauta (4 rok temu)

  Co się dzieje jak pracownik wprowadził zmiany na umowie długopisem po podpinaniu obydwu stron? Czy taka umowa jest dalej ważna? Jak się ma ta umowa w świetle prawa? Czy Pracownik może rościć jakieś prawa względem tej umowy? Proszę o pomoc.

Komentarze

© 2011 Web Designer Magazine. All rights reserved.